Въпросът за единството на историята


Иванов, Здравко (1999) Въпросът за единството на историята София, в: Универсално и партикуларно, с. 192-195


 Изследват се предпоставките за постигане на единство на историята
  Статия
 история, единство
 Издадено
  13200
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/