Поколения, идентичност, политика


Иванов, Здравко (2001) Поколения, идентичност, политика Варна, в: България - национална и европейска идентичност, с. 112-115


 Изследва се т. нар. "разрив" между поколенията в историята и неговите онтологични основания
  Статия
 поколения, идентичност, "разрив" между поколенията
 Издадено
  13199
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/