История и ценности


Иванов, Здравко (2003) История и ценности В. Търново, в: Ценности и ценностни ориентации, с. 49-54


 Изследват се основните ценности в историята около които и заради които се осъществява историческото движение на хората във времето
  Статия
 история, ценности, "свобода", "хляб"
 Издадено
  13197
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/