Историческо пространство и историческо време


Иванов, Здравко (2009) Историческо пространство и историческо време В. Търново, Сб. "Диоген" - Философия, история политика, с.27-33


 Изследват се феномените историческо пространство и историческо време в тяхното възникване и развитие
  Статия
 историческо пространство, историческо време
 Издадено
  13196
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/