Към въпроса за възникването на религията


Иванов, Здравко (2013) Към въпроса за възникването на религията В. Търново, в сб.: Десет години Философски факултет, 9 с.


 Изследва се въпроса за възникване на религията като една от емблематичните форми на духовната култура на човечеството
  Статия
 магия, религия, политеистични, монотеистични пантеони
 Издадено
  13195
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/