Историческото познание


Иванов, Здравко (1994) Историческото познание В. Търново, Тр. на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Философия, кн.2, т. 2, с. 41-82


 Изследват се различните философски визии за историята като наука (познание)
  Студия
 Философия, философия на историята, историческо познание
 Издадено
  13194
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/