Концепциите за историческия процес в развитието на социокултурната мисъл


Иванов, Здравко (1996) Концепциите за историческия процес в развитието на социокултурната мисъл В. Търново, Сб. Диоген - Философия и култура, с. 141-183


 Изследват се различните философски визии за историческия процес
  Студия
 исторически процес, философия, философия на историята
 Издадено
  13193
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/