Човекът като исторично същество


Иванов, Здравко (1998) Човекът като исторично същество София, във: Философски форум, кн. 1, с.129-145


 Изследва се спецификата на човека и човешкия свят в сравнение със света на другите същества, както и източника на неговата историчност
  Студия
 човек, история, разум, парадигма на развитие
 Издадено
  13192
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/