Универсалното в историята


Иванов, Здравко (1999) Универсалното в историята В. Търново, в: Философия и история, с. 9-36


 Изследват се отношенията между партикуларното и глобалното, уникалното и универсалното в историята на човечеството
  Студия
 партикуларно, глобално, уникално, универсално, история
 Издадено
  13191
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/