Социалната справедливост и социализмът


Иванов, Здравко (1989) Социалната справедливост и социализмът В. Търново, ДРНЗ


 Изследва се системата на социалната справедливост на социализма, като се критикуват нейните деформации и рецидиви
  Монография
 Социална справедливост, социализъм, разпределение на функциите, благата, поощренията и наказанията
 Издадено
  13190
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/