Социалната справедливост като явление


Иванов, Здравко (1989) Социалната справедливост като явление В. Търново, ДРНЗ


 Изследва възникването на идеята за справедливостта и нейното опредметяване в социалния живот на хората.
  Монография
 Справедливост, социална справедливост
 Издадено
  13189
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/