Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика)


Иванов, Здравко (1993) Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика) В. Търново, Университетско издателство


 Представят се различни визии за историята като битие (процес)
  Учебник / Учебно помагало
 История, процес, развитие, насоченост, цел, смисъл
 Издадено
  13188
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/