Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика)


Иванов, Здравко (1994) Антология по философия на историята (Гносеологическа проблематика) В. Търново, Университетско издателство


 Представят се различни визии за историята като познание (наука)
  Учебник / Учебно помагало
 Възникване, същност и специфика на историческото познание, историческата истина, функции на историята
 Издадено
  13187
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/