Въведение във философия на историята


Иванов, Здравко (1995) Въведение във философия на историята В. Търново, ИК "Виталис"


 Разглеждат се философските рефлексии на историята като битие и като познание (наука)
  Учебник / Учебно помагало
 Философия на историята, исторически процес, историческо познание
 Издадено
  13186
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/