Философия и история


Иванов, Здравко (1999) Философия и история В. Търново, Сб. Диоген, Университетско издателство


 Съдържа различни философско-исторически, историософски и историкофилософски изследвания и материали
  Книга
 философия, история, философия на историята, историософия, история на философията
 Издадено
  13185
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/