Кратък курс по историческа социология


Иванов, Здравко (2013) Кратък курс по историческа социология В. Търново, изд. Фабер


 Изследват се произхода и развитието на семейството, размяната, частната собственост,държавата, правото, религията, науката и философията
  Учебник / Учебно помагало
 развитие,социални институции, отношения, организации
 Издадено
  13183
 Здравко Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/