Етика, морал, нравственост


Маринов, Милен (2016) Етика, морал, нравственост сб. Диоген: Практическа философия – В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 34-40. ISBN 978-619-208-062-4


 Статията разглежда етимологията на думите „етика“, „морал“ и „нравственост“, произхода на нравствеността и интерпретациите на нейното „златно правило“ в различните епохи и култури.
  Статия
 етика, морал, нравственост, "златното правило" на нравствеността
 Издадено
  13170
 Милен Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/