Философията на математиката в сянката на Кант


Бузов, Вихрен (2004) Философията на математиката в сянката на Кант Кант и диалогът на традициите. Тематичен сборник, посветен на 280-годишнината от рождението и 200 годишнината от смъртта на И. Кант, съст. В. Канавров, Г. Донев, УИ “Неофит Рилски”, с.300-317


 Кантовата философия на математиката продължава да бъде актуална, защото тя улавя определящи тенденции в развитието на математическите науки и нашите философски възгледи за тях. Те са свързани с освобождаването на математиката от фалшивия ореол на святост и абсолютност, с мъчителното откритие, че тя е дело на обикновения човешки разум, с развенчаването на нейния образ на недостижим образец на точно и достоверно знание. След Кант става напълно безсмислено да се твърди, че математиката или описваната от нея реалност има свръхестествен произход и характер. Тя е само една от науките, която се отличава с това, че е най-обща, най-богата на точни средства и може да играе методологична роля в развитието на всички останали. “Критика на чистия разум” съдържа един от най-фундаменталните проекти за обяснение на тези нейни заслужено завоювани позиции.
  Студия
 философия на математиката, Кант, логицизъм, формализъм, интуиционизъм


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  13168
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/