ЗА ЛОГИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА НА СВ. ТОМА ОТ АКВИНО


Бузов, Вихрен (2006) ЗА ЛОГИЧЕСКАТА КОРЕКТНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА НА СВ. ТОМА ОТ АКВИНО Сб. “Ars и Scientia през Средновековието”, Сборник от научна конференция, (съст. Н. Божилова), “Одри”, с.141-153;


 On Logical Correctness of the Argument Ex Motu for the Existence of God of St. Thomas Aquinas Summary Dr. Vihren Bouzov Associate Professor St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo Two logical interpretations of the argument Ex Motu for the existence of God of St. Thomas Aquinas are analyzed in the paper. They are developed by Polish philosophers: the first is Jan Salamucha, a representative of the worldfamous Lwow-Warsaw School, the other is Jan Wolenski, a contemporary analytic philosopher. Salamucha justifies the logical correctness of the argument of St. Thomas on the base of the language of modern logic and theory of relations. Wolenski questions the argument by the means of some scientific and ontological consideration. The difference between these interpretations can be explained: the correctness of the argument of St. Thomas depends on the initial choice of ontology.
  Статия
 доказателството на св. Тома Ex Motu за съществуване на Бога


Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  13166
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/