Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография.


Андреева, Десислава (2002) Възрожденецът Пантелей Г. Кисимов (1832 – 1905). Опит за просопография. В.Търново: Faber, 2002, 128 с. ISBN 954–775–101-8; COBISS.BG-ID:1038681060


 
  Монография
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  13155
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/