Раковски и жените.


Андреева, Десислава (2004) Раковски и жените. Епохи, г. VІІІ, 2000, кн. 3-4, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, с. 193 –200. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print); COBISS.BG-ID: 1120927204 Виж същото в Електронно списание LiterNet, 17.07.2004, № 7 (56). ISSN 1312-2282 (online).


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  13152
 Десислава Андреева

1. Аретов, Николай. Теория и практика на просвещенския брак: случаят Любен Каравелов. // Електронно списание LiterNet, 15.12.2014, № 12 (181). ISSN 1312-2282 (online).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/