„Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция /


Андреева, Десислава (2010) „Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза” /Дискусионни щрихи на една конференция / Социално-икономически анализи, 3, 2010, с. 230-246. ISSN 1313-6909; COBISS.BG-ID:1124917732


 Обзор на Научно-практическа конференция, посветена на 60-годишния юбилей на Икономическия институт на БАН, Велико Търново, 11 и 12 декември 2009 г.
  Отзив
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  13128
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/