Сочетаемость слов как объект анализа при сопоставительном изучении лексики (на материале русского и болгарского языков) - Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, т. 53, кн. 1, сб. А, 2015. Филология. Пловдив, 2016, с. 330 - 342. ISSN 0861-0029


Ганчева, Магдалена (2016) Сочетаемость слов как объект анализа при сопоставительном изучении лексики (на материале русского и болгарского языков) - Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски“, т. 53, кн. 1, сб. А, 2015. Филология. Пловдив, 2016, с. 330 - 342. ISSN 0861-0029 Пловдив


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  13127
 Магдалена Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/