Младежко лидерство - наръчник за професионалисти.


Тасевска, Даниела (2015) Младежко лидерство - наръчник за професионалисти. В: България: ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - Велико Търново, 2015


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13108
 Даниела Тасевска

1. Цитирано в: Dyankova, G. Research of Cognitive Exchange Specifics in Teachers Academic Training. – International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 2018,Volume 6, Issue 3, issued on December 20/2018, pp. 1-14. ISSN 2334-847X (Printed), ISSN 2334-8496 (Online. LSEVIER/SCOPUS.: http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/28 Цит. на с. 8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/