Психосоциални интервенции за превенция на отпадане от училище.


Тасевска, Даниела (2012) Психосоциални интервенции за превенция на отпадане от училище. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с.114-136; Книжна поредица „Диоген” – Психология 2011, съст. Кр. Петрова ISBN 978-954-524-836-8 COBISS.BG-ID 1246030052


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13096
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/