От мотивации к автомотивации в сфере образования.


Тасевска, Даниела (2011) От мотивации к автомотивации в сфере образования. Trnava, В: Ruckova, G. /zost./ Zbornik prispevkov, 2011г., с. 228 -234. ISBN: 978-80-8105-366-5 Trnava, В: Ruckova, G. /zost./ Zbornik prispevkov, 2011г., с. 228 -234. ISBN: 978-80-8105-366-5 - -


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13083
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/