Морални дилеми и Аз-ефективност в периода на младостта


Тасевска, Даниела (2011) Морални дилеми и Аз-ефективност в периода на младостта Велико Търново, В: Научни трудове на СУБ „Дни на науката 2011”, Издателство "Фабер" с. 180-187. ISSN 1314-22-83-Т.1 (2011) COBISS.BG-ID1248683748


 
  Статия
 морал; аз-идентичност; аз-ефективност; личностен избор.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13079
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/