Моделиране на проактивно поведение в средна училищна възраст.


Тасевска, Даниела (2007) Моделиране на проактивно поведение в средна училищна възраст. Наука -образование – изкуство: Годишник. Т. 1. – 2. – Благоевград: Унив. Изд. „Неофит Рилски“ – c. 334 -340, 2007 ISBN 978-954-680-529-4 НРС (www.nacid.bg)


 подрастващи; средна училищна възраст; проактивно поведение
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13071
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/