Система обработки на ЦВМ результатов контроля знаний студентов при аттестации (Слипченко .Г., Боровская Л.Т., Желязкова И.И., Корнейчук В.И.)


Тодоров, Георги (1978) Система обработки на ЦВМ результатов контроля знаний студентов при аттестации (Слипченко .Г., Боровская Л.Т., Желязкова И.И., Корнейчук В.И.) Вестник Киевского политехнического института. Серия научно-методическая , вып. 2


 
  
 
 
  1307
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/