Работа със собствената биография и културна идентичност.


Тасевска, Даниела (2006) Работа със собствената биография и културна идентичност. В: Потеров, Р., съст., Национални култури и европейска идентичност. Годишник Том ІV. Факултет по изкуства „Неофит Рилски”, Благоевград, 2006, с. 98-102 ISBIN 10: 954-680-428-2 ISBIN 13: 978-954-680-428-0


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13063
 Даниела Тасевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/