Как да работим с агресивни деца. Малки книжки в помощ на учителя Второ допълнено издание


Тасевска, Даниела (2015) Как да работим с агресивни деца. Малки книжки в помощ на учителя Второ допълнено издание София, Издателство -РААБЕ България ООД, 2015г., с. 186. ISBN 978-954-9619-53-6 COBISS.BG-ID 1245666276


 Книгата е посветена на сложен, по своите социални и психологически измерения, проблем - агресията. в книгата се предлага анализ на причините и факторите, обуславящи агресивното поведение. Този анализ представлява и обяснителен модел за възможните подходи за превенция на агресивността в училищна възраст. Книгата е полезна и заради разработения образователен подход за формиране на умения за ненасилие, в контекста на условията в образователните институции - детска градина и училище.
  Книга
 агресия, антиагресия, превенция на агресивно поведение, психосоциална лаборатория в училище.


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  13054
 Даниела Тасевска

1. Цитирано от: Как да работим с агресивни деца. Малки книжки в помощ на учителя (второ преработено и допълнено издание). София: Издателство РААБЕ България, 2015. ISBN/ISSN 978-954-9619-53-9; COBISS.BG-ID 1261543652 учебник Цитирано в: Дерменджиева, С. Как да работим с родители. София: РААБЕ България, 2012. – 208 с. ISBN 978-954-9619-57-7; COBISS.BG-ID 1249391332

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/