Автоматизирана система за натрупване и обработка на данни за качеството на подготовката на специалистите (Желязкова И.И., Корнейчук В.И.,Тодорова М.К.)


Тодоров, Георги (1975) Автоматизирана система за натрупване и обработка на данни за качеството на подготовката на специалистите (Желязкова И.И., Корнейчук В.И.,Тодорова М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ гр.Габрово


 
  
 
 
  1304
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/