Машинна система за оценка на знанията.(Корнейчук В.И., Желязкова И.И.,Димитрова М.К.)


Тодоров, Георги (1974) Машинна система за оценка на знанията.(Корнейчук В.И., Желязкова И.И.,Димитрова М.К.) Сб.н.тр.н.сесия ВМЕИ - гр. Габрово


 
  
 
 
  1303
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/