Трудности и переспективи на автоматизациятана обучението и създаванмето на автоматизирани обучаващи комплекси.


Тодоров, Георги (1983) Трудности и переспективи на автоматизациятана обучението и създаванмето на автоматизирани обучаващи комплекси. Сб. н. трудове на ВНВУ “В.Левски” , кн. 11.


 
  
 
 
  1302
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/