Анализ качеството на автоматизираните обучаващи системи.


Тодоров, Георги (1983) Анализ качеството на автоматизираните обучаващи системи. Сб.н.тр. ВНВУ “В.Левски” , кн.11


 
  
 
 
  1301
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/