Разбирането и Дейностната теория при формиране на умения по „Биология и здравно образование” (раздел „Вируси”)


Ангелова, Светлана (2007) Разбирането и Дейностната теория при формиране на умения по „Биология и здравно образование” (раздел „Вируси”) Биология, екология и биотехнология, 2007, 4, с. 35-43. ISSN 1310 - 2699


 Статията представя анализ на проблема "разбиране" като мисловна дейност. Коментирани са аспектите на интеграция на разбирането в условия на избор на Дейностната теория за учене в обучението по биология. Формирането на умения е представено в нормативен, съдържателен и технологичен план.
  Статия
 разбиране, умения, Дейностна теория за учене
 Издадено
  13008
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/