Един метод за кодиране на информация при въвеждането й в автоматизирани обучаващи комплекси (Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.)


Тодоров, Георги (1980) Един метод за кодиране на информация при въвеждането й в автоматизирани обучаващи комплекси (Лазаров С.Л., Георгиева М.Я., Тодорова М.К.) Сб.н.тр. н. сесия ВНВАУ - гр. Шумен


 
  
 
 
  1300
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/