Официалният език и акултурацията на деца с ромски произход


Дерменджиева, София (2003) Официалният език и акултурацията на деца с ромски произход В: „Pомското дете и неговата социализация” , УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2003


 Разглежда процесите на приобщаване на деца с малцинствен произход към мнозинството.
  Доклад
 малцинства, интеграция, детска градина, майчин език, официален език, акултурация
 Издадено
  12992
 София Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/