Social chandges and social integration of the gypsies


Дерменджиева, София (2001) Social chandges and social integration of the gypsies В: Electronik ISSUE, South-West Universite Journal, part: education, volume 1, 2001.


 Обсъжда маргиналния статус на децата от ромски произход и систематизира педагогически дейности за интегрирането им в детската градина.
  Статия
 деца от ромски произход, детска градина, интеграция
 Издадено
  12991
 София Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/