Социална промяна, маргинален статус и интеграция на ромите в българското общество


Дерменджиева, София (2003) Социална промяна, маргинален статус и интеграция на ромите в българското общество В: “Образователната ситуация в ромската общност”, УИ "Неофит Рилиски" , Благоевград, 2003.


 Фокусира вниманието върху интеграция на ромското малцинство в условията на преход към демократично общество.
  Студия
 общество, социална промяна, маргинализирани групи, интеграция
 Издадено
  12990
 София Дерменджиева

1. Tasevska, D., T. Kaleynska, Javier Reyes Tapia, Elena Miguel Gomes. Manual – Fichas Unidadas. Los derechos de los ninos en Europa fichas ptakticas. Valladolid, 2011, p. 90 - (стр. 83)

2. Tasevska, D., T. Kaleynska, Javier Reyes Tapia, Elena Miguel Gomes. Ucenje otrokovih pravic. Ljubljana, 2011, p. 90 (стр.83)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/