Използуване на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес (Тодорова М.К., Митев М.М.)


Тодоров, Георги (1979) Използуване на ЦЕИМ за оперативно управление на учебния процес (Тодорова М.К., Митев М.М.) Сб.н.тр. н. сесия ВМЕИ - Габрово


 .
  
 .
 
  1299
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/