Проблемът за държавния глава при изработването на Конституцията от 1947 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. V, В. Търново: УИ "Св. св. "Кирил и Методий", 2012, с. 253–272. ISBN 978-954-524-844-3


Григорова, Лора (2012) Проблемът за държавния глава при изработването на Конституцията от 1947 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. V, В. Търново: УИ "Св. св. "Кирил и Методий", 2012, с. 253–272. ISBN 978-954-524-844-3 В. Търново


 
  Статия
 VI Велико народно събрание, конституционна комисия, държавен глава, конституционни дебати
 Издадено
  12978
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/