Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител. – В: Юбилейна международна научна конференция. Юридически факултет.Injernational jubilee legal conference – Faculti of law. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-845-0


Григорова, Лора (2012) Проф. д-р Михаил Поповилиев – изявен учен-юрист, уважаван преподавател и дарител. – В: Юбилейна международна научна конференция. Юридически факултет.Injernational jubilee legal conference – Faculti of law. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 219–227. ISBN 978-954-845-0 В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12977
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/