Конституцията от 1947 г. и Българската православна църква. – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ, В. Търново: ИВИС, 2013, с. 164–177. ISSN 1314-4065


Григорова, Лора (2013) Конституцията от 1947 г. и Българската православна църква. – Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ, В. Търново: ИВИС, 2013, с. 164–177. ISSN 1314-4065 В. Търново


 
  Статия
 Димитровска конституция, Българска православна църква, VI Велико народно събрание
 Издадено
  12973
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/