Обучаващи системи на базата на средствата на изчислителната техника (Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Желязкова И.И.)


Тодоров, Георги (1975) Обучаващи системи на базата на средствата на изчислителната техника (Корнейчук В.И., Тодорова М.К., Желязкова И.И.) Сб.н.трудове н. сесия ВМЕИ - Габрово


 .
  
 .
 
  1295
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/