Музиката и изразителността на детската реч.


Тополска, Евгения (1998) Музиката и изразителността на детската реч. Предучилищно възпитание, 1998, № 2, с. 6–8, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1138095076


 
  Статия
 
 Издадено
  12931
 Евгения Тополска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/