Изразителността на речта и нейното значение за формиране на детската личност


Тополска, Евгения (1997) Изразителността на речта и нейното значение за формиране на детската личност Дом, дете, детска градина, 1997, № 1,с. 17–22, ISSN 1310-0580, COBISS.BG-ID 1135953124


 
  Статия
 
 Издадено
  12930
 Евгения Тополска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/