Инструменталната пиеса за музикалната култура


Тополска, Евгения (1991) Инструменталната пиеса за музикалната култура Предучилищно възпитание, 1991, № 1, 13–16


 
  Статия
 
 Издадено
  12928
 Евгения Тополска

1. Марчева, П. Теоретични аспекти на нотното ограмотяване като проява на музикална интелигентност в условията на солфежна дейност. С., 2008, Цитиране на с. 34-35

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/