Урок на тема “Географско положение, големина, брегова линия, опознаване и изследване на Африка” (в шести клас)


Събева, Петя (2000) Урок на тема “Географско положение, големина, брегова линия, опознаване и изследване на Африка” (в шести клас) В: Обучението по география, № 3-4, с. 25-30, ISSN: 0204-6849


 Емпиричен опит спрямо алтернативен вариант за планиране, организация, ситуиране и оценка на дидактическите ползи на урок за нови знания по география и икономика, който има ключово значение при изучаване курса "География на континентите и океаните".
  Статия
 урок по география и икономика, методическа интерпретация, учебно съдържание


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12922
 Петя Събева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/