Забавно състезание “Знаете ли…география?“


Събева, Петя (2000) Забавно състезание “Знаете ли…география?“ В: Обучението по география, № 1, с. 20-25, ISSN: 0201-6849


 Планиране и реализиране на извънкласна дейност (географско състезание) между екипи от прогимназиален етап в различни училища, гр. Велико Търново.
  Статия
 извънкласна дейност, занимателна география, географско състезание


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12921
 Петя Събева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/